ตรวจติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” สระแก้วโมเดล

…วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว ในการตรวจติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เด็กสระแก้วรักษ์แผ่นดิน สืบสานงานศิลป์ถิ่นบูรพา รู้รักษาภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ชาติไทย” สระแก้วโมเดล ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ในการนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสุธี เพชรกิ่ง นักเรียนชั้น ม.3/2 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน และ 2. เด็กหญิงศิริยา ขันตะจร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

สอบถามได้นะคะ