คณะเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยและมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยมอบจักรยาน ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

…วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566…เวลา 11.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมาย ให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย นายไมเคิล มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย และคณะ ในการมอบจักรยาน จำนวน 70 คัน ให้กับโรงเรียนในตำบลโคคลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จำนวน 20 คัน 2.โรงเรียนชับม่วงวิทยา จำนวน 20 คัน 3.โรงเรียนบ้านโคคลาน จำนวน 15 คัน และ 4.โรงเรียนประเสริฐ น้อย รุจิรวงศ์ 1 จำนวน 15 คัน ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว…

สอบถามได้นะคะ