ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

สอบถามได้นะคะ