ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนกลุ่มเครื่อข่ายเทวาธิราช ในการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชม สร้างขวัญและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช ในการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่มเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 14 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านวังยาว 2. โรงเรียนบ้านหนองบัว 3. โรงเรียนบ้านกุดม่วง 4. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 5. บ้านคลองวัว 6. โรงเรียนบ้านด่าน 7. โรงเรียนบ้านตุ่น 8. โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 9. โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 10. โรงเรียนบ้านหันทราย 11.โรงเรียนบีกริม 12. อนุบรรพต 13.โรงเรียนพวงคราม 14. โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง โดยจัดการประกวดแข่งขัน ณ โรงเรียนพวงครามตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ