การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น.

        นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้  นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อน นโยบายโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566   โดยมี นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 28 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม   ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

  • งานประชาสัมพันธ์  :  นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
สอบถามได้นะคะ