สพป.สระแก้วเขต ๒ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๐ น.

        นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์  คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์แปล แผ่เมตตา และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแสดงความเข็มแข็งขององค์กร    

        #ผู้กล่าวนำหน้าเสาธง

        – นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์

        #ผู้เชิญธงชาติ

        – นางสาวศศิธร  อรัญ

        – นายศิรายุพงษ์  กุสโล

        จากนั้น นายชัยนรินท์  วสอื้นรัมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ได้กล่าวให้โอวาท และเรียบเรียงลำดับการทำงานในสัปดาห์นี้พอสังเขป พร้อมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

  • ภาพ/ข่าว นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
  • งานประชาสัมพันธ์ / กลุ่มอำนวยการ
สอบถามได้นะคะ