การประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ”

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566…..

……..เวลา 09.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว       เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ” ของโรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพิ่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยกำหนดส่งมอบในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม-โรงเรียนบ้านรัตนะ โดยมี นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม….จากนั้น.เวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอารคารบ้านพักครูแบบพิเศษ

ของโรงเรียนอนุบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ