ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยและร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบจักรยาน จำนวน ๗๐ คัน ให้กับโรงเรียนในตำบลโคคลาน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จำนวน ๒๐ คัน ซับม่วงวิทยา จำนวน ๒๐ คัน บ้านโคคลาน จำนวน ๑๕ คัน และโรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงค์ ๑ จำนวน ๑๕ คัน การเยี่ยมชมรมห้องเรียนและห้องศิลปะ การเยี่ยมบ้านนักเรียน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวนักเรียน จำนวน ๔ หลัง ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ