วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมอบขนม ของเล่น และไอศครีมแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญประเทศและบริเวณถนนมหาดไทย

สอบถามได้นะคะ