วันเด็กแห่งชาติ 2566 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม  พ.ศ.2566โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566  โดยได้รับเกียรติจากนายชรินทร์  ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีปิด มอบทุนการศึกษา เด็กเรียนดี เด็กดีศรีสระแก้ว โดยมีนายชาลี  อินทะโสภา  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนักเรียนได้รับความสุข ความสนุกสนานและของขวัญรางวัลจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น  นักเรียนยังได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่างๆให้ผู้ปกครองและผู้มาร่วมงานได้รับชม

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ