เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๘.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมนางสาวปณิธาน ศรีศิริ นักวิชาการปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ