การจัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นำโดยนายชานนท์ เจริญธรรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสังข์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองสังข์ พร้อมด้วยคณะทำงาน คณะกรรมการคุมสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีโรงเรียนเข้าสอบ จำนวน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหันทราย โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ โรงเรียนบ้านท่าข้าม และโรงเรียนบ้านหนองสังข์ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๘๔ คน

ให้การต้อนรับนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนางฐิติวรดา ผักไหม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังใจคณะทำงาน คณะกรรมการคุมสอบ และนักเรียน ในการสอบ O-NET ครั้งนี้ โรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ: นางสิริลักษณ์ ประดุจพรม

ข่าว: นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์

อำนวยการ: นายชานนท์ เจริญธรรมดี

***ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด***

สอบถามได้นะคะ