การประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ” ของโรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566…..
……..เวลา 09.30 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบอาคารโรงอาหาร “อายิโนะโมะโต๊ะ” ของโรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการ”อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพิ่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยกำหนดส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านรัตนะ โดยมี นายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม….
………เวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอารคารบ้านพักครูแบบพิเศษของโรงเรียนอนุบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว…..

ภาพ/ข่าว : นายวิศรุธ ชมเชย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สอบถามได้นะคะ