ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ