เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ผ่านทางระบบ ZOOM MEETING

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ผ่านทางระบบ ZOOM MEETING โดยมีนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

สอบถามได้นะคะ