เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางสาวปณิธาน ศรีศิริ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ