เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ