เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม Grand Aran Ballroom ตึกเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น ๙ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิ์สัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Grand Aran Ballroom ตึกเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น ๙ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

สอบถามได้นะคะ