รมต.ศึกษาธิการรับมอบอาคาร “แทนกำเนิด ๑๐๔ ปี ศรีอรัญ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป ,นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล ๓ ห้องเรียน “อาคารแทนกำเนิด ๑๐๔ ปี ศรีอรัญ” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ประธานในพิธี  ในการนี้นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒  ได้กล่าวต้อนรับ  นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย : กล่าวรายงานการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล “อาคารแทนกำเนิด ๑๐๔ ปี ศรีอรัญ” การนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารดังกล่าวด้วย  จากนั้นแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมผลงาน การจัดกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล   และประธานในพิธีร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ