เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  เวลา ๑๑.๓๐ น.  นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ,นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ,ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน เข้าฟังการชี้แจง และรับนโยบายเร่งด่วน ในการบริหารจัดการบริบทภายในโรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดา และลงพื้นที่เชิงประจักษ์  โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุม และลงตรวจเยี่ยม   ณ โรงเรียนเพชรรัตน์ราชสุดา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ