พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประเสริฐ-น้อยรุจิรวงศ์ 1

..วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประเสริฐ-น้อยรุจิรวงศ์ 1 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2. โรงเรียนบ้านโคคลาน 3. โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย และ 4. โรงเรียนประเสริฐ-น้อยรุจิรวงศ์ 1…

สอบถามได้นะคะ