กิจกรรมมิตรประชา กองบิน 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมิตรประชากองบิน 3 ช่วยเหลือประชาชน  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบริการตัดผม  ตรวจสุขภาพร่างกาย และการแสดงเครื่องบินของกองบิน 3 นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนาน และได้รับของขวัญรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ