กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา  13.30 น. โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา  พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรมเนื่องในวันวันมาฆบูชาณ  ที่พักสงฆ์ป่าประชาสามัคคีธรรม

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ