โครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์(อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 6

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นำโดย นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6เข้ารับฟังการอบรมโครงการบรรพชาสามเณรเตรียมพุทธศาสตร์(อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน) รุ่นที่ 6ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาหากสนใจสมัครจะเข้ารับการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1-30  เมษายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  จังหวัดปราจีนบุรี

ถ่ายภาพและเนื้อหาข่าว : นางสาวรุ่งฤดี คงเล็ก

อำนวยการผลิต : นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

+++ชมภาพถ่ายทั้งหมด+++

สอบถามได้นะคะ