ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน

สอบถามได้นะคะ