ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ