ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ