การบวชภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

วันที่ 16 มีนาคม 2566

พระอาจารย์จากวัดน้ำคำ และวัดหินกองได้มาแนะแนว การบวชภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนชาย โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

สอบถามได้นะคะ