เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “ การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตและการรู้จักหน้าที่ของตน ” ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางสาวปาณริศา ขุนพิทักษ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “ การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตและการรู้จักหน้าที่ของตน ” โดยมีดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ