เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก

นจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายอรัญประเทศ อินทร์สำโรง นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกับเพื่อน มีอาการป่วย เจ็บหัวเข่าและอักเสบรุนแรง ติดเชื้อในกระแสเลือด และต้องกายภาพบำบัด

สอบถามได้นะคะ