เข้าร่วมการประชุมจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ