ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ)

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุธิยา นวลแปลง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ) ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

สอบถามได้นะคะ