ให้ความรู้ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตและการรู้จักหน้าที่ของตน”

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปาณริศา ขุนพิทักษ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ “การตั้งเป้าหมาย ในชีวิตและการรู้จักหน้าที่ของตน” ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ