ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ) ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว และประชุมสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ)

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ และนายฐิติพงษ์ พยุหสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ) ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว และประชุมสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนสมัครรับทุน (ม.ท.ศ) โดยมีนายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมครัั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ