เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ เยาวชนสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” ณ นวลจันทร์ รีสอร์ท ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุธิยา นวลแปลง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ เยาวชนสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ” ณ นวลจันทร์ รีสอร์ท ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สอบถามได้นะคะ