เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก ให้แก่ เด็กชายธนาคิม ศรีหาเวช ซึ่งประสบอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายธนาคิม ศรีหาเวช ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาล ศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งประสบอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย ณ บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ ๓ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ