การลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านโป่งคอมที่ประสบภัยธรรมชาติ

…วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ “คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ” ประกอบด้วย ดังนี้ 1. นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการ 2. นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม ประธานกลุ่มเครือข่ายไตรมิตร 3. นายพสุ ขุนหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 4. นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 5. นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโป่งคอม ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่ประสบวาตภัย เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป..

สอบถามได้นะคะ