ประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ ๑ กับภูมิภาคทหารที่ ๕ ครั้งที่ ๒๙

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ ๑ กับภูมิภาคทหารที่ ๕ ครั้งที่ ๒๙ โดยมี พ.อ.กิตติ ประพิตรไพศาล รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติทางยุทธวิธี กองกำลังบูรพา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ