การจัดกิจกรรมจิตศึกษา 1/2566

โรงเรียนบ้านโคกสูงได้เริ่มจัดกิจกรรมจิตศึกษา โดยเริ่มในปีการศึกษาที่ 1/2566

นำโดย นายรังสันต์ พานเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

สอบถามได้นะคะ