โรงเรียนบ้านโคกสูง ร่วมกิจกรรม big cleaning day กับชุมชน ณ วัดโคกสูง

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม big cleaning day ณ วัดโคกสูง

ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

โดย นางนนลนีย์ วรเกียรติตระกูล

ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง

สอบถามได้นะคะ