ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดย นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน และนายมนัส ทองอาจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียนและมอบค่าเครื่องแบบให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน และมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนอรัญประเทศ

เนื้อหาข่าว,ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพภ่ายทั้งหมด” คลิก

สอบถามได้นะคะ