การลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

…ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร แจ้งว่าอาคารเรียน สปช. 105/29 สร้างปี พ.ศ. 2533 จำนวน 4 ห้องเรียน (ชั้นบน 4 ห้องเรียน ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน) ใช้จัด การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประสบปัญหาเสาอาคารเรียน แตกร้าว โดยพบปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เสาอาคารเรียนได้แตกร้าวเพิ่มมากขึ้น โดยปูนที่ฉาบรอบเสาได้หลุดล่อนออกจนเห็นเหล็กข้างใน และผนัง บางส่วนได้แตกร้าวเพิ่มขึ้น ซึ่งเกรงจะกระทบกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

…วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มอบหมายให้ “คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย ดังนี้ 1. นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานกรรมการ และ 2. นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ต่อไป..

สอบถามได้นะคะ