นิเทศ 4 จุดเน้น การอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

วันอังคารที่ 20มิถุนายน 2566 โดย นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 นิเทศ 4 จุดเน้นการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอนครบทุกชั้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

เนื้อหาข่าว,ภาพถ่าย : คุณครู นุจรีย์ ภาคสิม

อำนวยการผลิต : นายมารุต สาริกาพงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน

“ขอดูภาพภ่ายทั้งหมด” คลิก

สอบถามได้นะคะ