ประชุมวิทยากรโครงการฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต ๒ ประชุมวิทยากรโครงการฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะวิทยากรลูกเสือโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการ ฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

สอบถามได้นะคะ