ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และไม่ศึกษาต่อ

นศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และไม่ศึกษาต่อ จำนวน ๑ ราย เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับตามศักยภาพและความเหมาะสม ณ บ้านพักนักเรียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ