เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีนายสมยศ สระทอง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ