เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มอบหมายให้นางสุธิยา นวลแปง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๕ ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้นะคะ