เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ๓๑ สระแก้ว โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ

สอบถามได้นะคะ