เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้วครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมฯ

สอบถามได้นะคะ