มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และพวงหรีดแสดงความเสียใจให้แก่ครอบครัวของเด็กชายณัฏฐวี พลเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินกองทุนคนรักเด็ก จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และพวงหรีดแสดงความเสียใจให้แก่ครอบครัวของเด็กชายณัฏฐวี พลเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกสิบล้อ ทำให้เสียชีวิต

สอบถามได้นะคะ